Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Κρήτης ▶ Νομός Ηρακλείου

Φαιστός Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Phaistos