Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας ▶ Νομός Βοιωτίας

Δαύλεια Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Dávleia