Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Αττικής ▶ Νομός Ανατολικής Αττικής

Άγιος Κωνσταντίνος Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Agios Konstantinos | Καμάριζα | Άγιος Κωνσταντίνος Λαυρεωτικής