Ευρώπη ▶ Ηνωμένο Βασίλειο ▶ Αγγλία

Λονδίνο Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

London