Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Ηπείρου ▶ Νομός Άρτας

Αμπέλια Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Ampélia