Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ▶ Νομός Ηλείας

Αλίφειρα Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Alífeira | Ρογγοζιό