Ευρώπη ▶ Ελβετία ▶ Καντόνι του Βω

Λωζάνη Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Lausanne | Λωζάννη | Λοζάννη | Λοζάνη