Ευρώπη ▶ Σουηδία ▶ Stockholm

Στοκχόλμη Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Stockholm