Ευρώπη ▶ Γερμανία ▶ Κάτω Σαξονία

Αννόβερο Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Hanover