Ασία ▶ Τουρκία ▶ Επαρχία Τσανάκκαλε

Τένεδος Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Castro | Bozca Ada | Tenedos