Ασία ▶ Τουρκία ▶ Επαρχία Τσανάκκαλε

Τρωάδα Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Biga Yarımadası | Biga peninsula | Troad | Τρωάς