Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ▶ Νομός Σάμου ▶ Nήσος Σάμος ▶ Καρλόβασι

Ρίβα Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Riva