Ασία ▶ Τουρκία ▶ Επαρχία Αττάλειας

Ξάνθος Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Xanthos | Ksantos | Κινίκ | Kınık | Xanthus | Ξάνθος Λυκίας