Ευρώπη ▶ Ουκρανία

Σεβαστούπολη Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Sebastopol | Sevastopol