Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ▶ Νομός Θεσσαλονίκης

Ρεντίνα Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Rentína