Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ▶ Νομός Έβρου

Ορεστιάδα Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Orestiáda | Καραγάτς | Καρά-Αγάτς | Ορεστιάς