Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Ηπείρου ▶ Νομός Ιωαννίνων

Κόνιτσα Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Konitsa