Ασία ▶ Τουρκία ▶ Επαρχία Μπαλικεσίρ

Μηχανιώνα Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Çakılköy | Μηχανιώνα Κυζίκου