Ασία ▶ Τουρκία ▶ Επαρχία Κωνσταντινούπολης ▶ Κωνσταντινούπολη

Μπέγιογλου Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Beyoğlu | Πέραν | Σταυροδρόμι