Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Αττικής ▶ Περιφερειακές Ενότητες Πειραιώς και Νήσων Αττικής ▶ Νήσος Αίγινα

Ναός Αφαίας Αθηνάς Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Temple of Aphaea | Ιερό Αφαίας