Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Θεσσαλίας ▶ Νομός Μαγνησίας

Άγιος Ιωάννης Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Agios Ioannis | Άη Γιάννης (Πήλιο)