Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ▶ Νομός Κιλκίς

Δοϊράνη Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Doirani