Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα το Ναύπλιο και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Αργολίδας.

συλλογές