Το Μουσείο Φρυσίρα, το μοναδικό μουσείο σύγχρονης ευρωπαϊκής ζωγραφικής στην Ελλάδα, εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2000. Στεγάζεται σε ένα κομψό νεοκλασικό κτίριο της δεκαετίας του 1850, το οποίο βρίσκεται στην Πλάκα (Μονής Αστερίου 3) και ανακαινίστηκε εξ ολοκλήρου από την οικογένεια Φρυσίρα, προκειμένου να πληρεί τις σύγχρονες μουσειακές προδιαγραφές. Στόχος του μουσείου είναι η στήριξη της σύγχρονης ευρωπαϊκής ζωγραφικής και η ανάδειξη και προβολή νέων δημιουργών και εικαστικών τάσεων. Το Μουσείο Φρυσίρα οργανώνει, μέσα από τις συλλογές του, ομαδικές εκθέσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, καθώς και σημαντικές αναδρομικές εκθέσεις σύγχρονων Ευρωπαίων ζωγράφων. Αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του Μουσείου Φρυσίρα, αποτελούν οι εκδόσεις του. Όλες οι εκθέσεις συνοδεύονται από καταλόγους, οι οποίοι εμπεριέχουν επιστημονικά κείμενα, συμβάλλοντας έτσι στην καταγραφή και την τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων του μουσείου.

συλλογές

αποθετήριο | 1.131  τεκμήρια