Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης είναι ίδρυμα μόνιμο (νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου- Ν.Π.Δ.Δ.), μη κερδοσκοπικό, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο το ΛΕΜΜ-Θ αποσκοπεί στη γνωριμία και την εξοικείωση των ανθρώπων και ειδικά της νέας γενιάς με τον παραδοσιακό πολιτισμό του πρόσφατου παρελθόντος μας, στην ευαισθητοποίηση του κόσμου για τα υλικά και άυλα μνημεία της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς, στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και στην κατανόηση και την ερμηνεία του χτες και την οργανική του σύνδεση με το σήμερα.

συλλογές