Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το παλαιότερο και ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας, με διεθνές αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο.


αποθετήριο | 13.297 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Η «Πέργαμος» (βαφτισμένη όπως η ομώνυμη αρχαιοελληνική Μικρασιατική πόλη), αποτελεί την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΕΠΙΑΨΒ) του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr