Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το παλαιότερο και ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας, με διεθνές αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο.

συλλογές