Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας «NOESIS» είναι ένας πολιτιστικός και επιμορφωτικός φορέας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προσφέρει στο κοινό το περιβάλλον για τη γνωριμία και την κατανόηση των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και παρεμβαίνει σε θέματα τεχνικού πολιτισμού.


αποθετήριο | 2.729 τεκμήρια
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Εικόνα (2.729), Υπολογιστικές Μηχανές / Αριθμομηχανές (418), Αντικείμενα Προβολής Εικόνας (214), Επιστημονικά Όργανα (209), Λαογραφικά Αντικείμενα (176), Φωτογραφικές μηχανές (169), Λοιπά Αντικείμενα (150), Αντικείμενα Ραδιοφωνίας (127), Αντικείμενα Τηλεπικοινωνιών (126), Συσκευές Αναπαραγωγής Ήχου (125), Αντικείμενα Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (120), Αντικείμενα Επίγειων Μεταφορών (117), Συσκευές Τυπογραφίας (89), Τοπογραφικά Όργανα (76), Αντικείμενα Ιατρικής Τεχνολογίας (75), Συμμετοχικά Αντικείμενα (72), Γραφομηχανές (69), Αντικείμενα Ηλεκτρικής Ενέργειας (65), Βιομηχανικά Αντικείμενα (55), Αντικείμενα Εναέριων Μεταφορών (50), Βιομηχανικά Αντικείμενα Κλωστοϋφαντουργίας (49), Αντικείμενα Ναυσιπλοΐας (26), Όργανα Μετεωρολογίας (23), Ραπτομηχανές (21), Αντικείμενα Σιδηροδρόμων (19), Αντικείμενα Γεωλογίας (15), Φωτογραφικός εξοπλισμός (14), Αγωγοί/ μονωτές/ μεταφορά σήματος (13), Τηλέγραφος (10), Τηλεφωνικά κέντρα (5), Τηλέφωνα (4), Περιφερειακά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (4), Ηλεκτρονικά κυκλώματα (3), Ασύρματη τηλεπικοινωνία (3), Αυτοκίνητο (2), Λυχνίες (2), Συσκευές Ενέργειας (2), Μηχανές λήψης (2), Τηλέτυπα (2), Μικροσκόπια (2), Αντικείμενα Ολογραφίας (1), Διαστημικός Εξοπλισμός (1), Αντικείμενα οικιακής χρήσης (1), Αυτοματισμοί (1), Τηλεομοιοτυπία / FAX (1), Συσκευή βίντεο (1)