Το Ολυμπιακό Μουσείο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και γειτνιάζει άμεσα με το μεγαλύτερο στάδιο της πόλης, με την ευρύτερη περιοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και με τα μεγαλύτερα μουσεία της πόλης. Το Μουσείο, αποτελεί το μοναδικό του είδους του στον Ελληνικό χώρο ενώ είναι ιδρυτικό μέλος (2006) του Παγκοσμίου Δικτύου Ολυμπιακών Μουσείων, υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, με έδρα τη Λοζάνη, μέλος του ICOM (International Council of Museums) και μέλος της ISHA (International Sports and Heritage Association). Το Ολυμπιακό Μουσείο, έχει υπογράψει ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με αντίστοιχα μουσεία της Ευρώπης και των Βαλκανικών χωρών, καθώς και με τα μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής μας Οικογένειας, τους Έλληνες Ολυμπιονίκες, την Ελληνική Ολυμπιακή Ακαδημία και το Κέντρο Διεθνούς Ολυμπιακής Εκεχειρίας. Σκοπός της ίδρυσης του Μουσείου, είναι η συλλογή, καταγραφή διατήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη της αθλητικής και Ολυμπιακής μας ιστορίας, παράλληλα δε, η ανάδειξη του μουσείου, σε ένα χώρο «ενεργό» και «ζωντανό», με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, όπου η μουσειακή πληροφορία κινητοποιεί το κοινό σε συμμετοχή και διάδραση, προάγοντας τα υψηλά ιδανικά του αθλητισμού και του Ολυμπιακού ιδεδώδους. Ειδικότερα, οι στόχοι του Μουσείου είναι η: -Καταγραφή και τεκμηρίωση της αθλητικής και Ολυμπιακής μας ιστορίας -Διατήρηση και ανάδειξη της εθνικής αθλητικής και Ολυμπιακής κληρονομιάς -Προώθηση της έρευνας στο χώρο του αθλητισμού -Συνεργασία με φορείς της Ολυμπιακής και εν γένει της αθλητικής οικογένειας -Ενημέρωση και δραστηριοποίηση του κοινού σε θέματα Ολυμπιακής κληρονομιάς -Δημιουργία πρότυπης βιβλιοθήκης και αρχείου Ολυμπιακών Αγώνων

συλλογές