ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ συστάθηκε το 1947 με σκοπό τη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του Μετσόβου. Σήμερα η δράση του βασίζεται στους ίδιους με το παρελθόν στόχους, προσαρμοσμένους όμως στις σύγχρονες ανάγκες και συνθήκες του τόπου. Κύριοι τομείς δραστηριότητας είναι το Τυροκομείο Τοσίτσα, το Χιονοδρομικό Κέντρο, το Λαογραφικό Μουσείο Μετσόβου, το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και η Φοιτητική Εστία για Ηπειρώτες σπουδαστές στην Αθήνα, καθώς και νεότερες πρωτοβουλίες του Ιδρύματος, όπως η Παιδική Βιβλιοθήκη, το Μουσείο Ευάγγελου Αβέρωφ-Τοσίτσα και η στήριξη και συμμετοχή σε έργα κοινής ωφελείας.

συλλογές