Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας προάγει την πολιτιστική κληρονομιά και φυσιογνωμία της περιοχής και ενισχύει τη τοπική ταυτότητα με τη συλλογή, διατήρηση και διάθεση συλλογών τοπικού ενδιαφέροντος μέσα από το ψηφιακό της αποθετήριο.

συλλογές