Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου (ΕΛΒΙ) είναι πολιτιστικός, εθελοντικός, µη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1977 και διοικείται από 11µελές ∆.Σ.. Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου, αφιερωμένη µε πάθος στον κόσμο της γνώσης, αναπτύσσει αξιόλογο έργο για την προώθηση του ποιοτικού βιβλίου ως εργαλείο και όχημα πολιτισμού. Το πολυσύνθετο έργο της, ταξιδεύει στον κόσμο της γνώσης αποκλειστικά µε πυξίδα την ποιότητα, τον άρτιο άνθρωπο, το νέο πολιτισμό. Η δράση της εκφράζεται ποικιλότροπα μέσα από είκοσι τέσσερα προγράμματα και δύο χιλιάδες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

συλλογές