Ένταξη συλλογών

Οι φορείς που συμμετέχουν στο SC.gr

Ο συσσωρευτής πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr του ΕΚΤ βασίζεται σε ένα ισχυρό δίκτυο φορέων. Μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες αλλά και άλλοι πολιτιστικοί φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, συμμετάσχουν στη δράση παρέχοντας οργανωμένο ψηφιοποιημένο πολιτιστικό και ιστορικό υλικό και αυξάνουν κατ’ αυτό τον τρόπο την ευρεσιμότητα και την αναγνωρισιμότητα του υλικού τους, προάγοντας παράλληλα το σύνολο του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος.

Οι πόροι που απαρτίζουν τις συλλογές μπορούν να είναι σε μορφή κειμένου, ήχου, εικόνας, βίντεο, χαρτογραφικού υλικού ή υλικού που δημιουργήθηκε σε ψηφιακή μορφή (π.χ. ένα διαδραστικό παιχνίδι) και χρονολογικά καλύπτουν όλες τις περιόδους ελληνικής ιστορίας και τέχνης.

Γιατί να συμμετάσχω

 • Το SearchCulture.gr, ως βασικός κόμβος ελληνικού πολιτιστικού περιεχομένου και έχοντας ήδη υψηλή επισκεψιμότητα, αυξάνει την ανακάλυψη των επί μέρους συλλογών. Επιπλέον, η συλλογή σας τοποθετείται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έγκριτου πολιτιστικού περιεχομένου και έτσι αναδεικνύεται περισσότερο η αξία του
 • Προβάλλεται ο φορέας και η συλλογή του τόσο στην καρτέλα τεκμηρίου όσο και στη σελίδα του δικτύου
 • Σε κάθε καρτέλα τεκμηρίου υπάρχουν σύνδεσμοι ανακατεύθυνσης στον ιστότοπο του φορέα, στον ιστότοπο της συλλογής και στην πρωτότυπη καρτέλα τεκμηρίου της συλλογής αυξάνοντας έτσι την επισκεψιμότητα και των δύο ιστοτόπων
 • Το ΕΚΤ εμπλουτίζει με όρους έγκριτων δίγλωσσων λεξιλογίων το περιεχόμενο που διατίθεται από το SearchCulture.gr αυξάνοντας έτσι την ευρεσιμότητά του. Επιπλέον ακόμα κι αν η τεκμηρίωσή σας έχει γίνει μόνο στα ελληνικά χάρη στον σημασιολογικό εμπλουτισμό του ΕΚΤ καθίσταται αναζητήσιμο και από αγγλόφωνο κοινό.
 • Το SearchCulture.gr παρέχει προηγμένες λειτουργίες πλοήγησης και αναζήτησης στο περιεχόμενο (σύνθετη αναζήτηση, χρονολόγιο, ιεραρχική πλοήγηση σε τύπους και ιστορικές περιόδους, φίλτρα αποτελεσμάτων κ.α.)
 • Το ΕΚΤ ως Εθνικός Συσσωρευτής για την Europeana θα διαθέσει τις συλλογές σας, εφόσον το επιθυμείτε, στην ευρωπαϊκή πολιτιστική ψηφιακή βιβλιοθήκη, εξασφαλίζοντας την διεθνή προβολή του περιεχομένου σας, αλλά και την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου σας μέσω συνδέσμων ανακατεύθυνσης

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

Αν διαθέτετε τεκμηριωμένο πολιτιστικό υλικό και υλοποιείτε το πρωτόκολλο διάθεσης μεταδεδομένων OAI-PMH μπορείτε να διαθέσετε εύκολα το περιεχόμενο σας στο SearchCulture.gr. Τα δεδομένα σας θα πρέπει να διατεθούν στο ΕΚΤ μέσω του OAI-PMH και συγκεκριμένα σε ένα από τα πρότυπα ESE, EDM ή LIDO. Εναλλακτικά, μπορείτε να τα διαθέσετε στο πρότυπο ΟΑΙ_DC ή QCD και στο πρότυπο METS, συνδυαστικά. Οι βασικές προδιαγραφές ένταξης στο SearchCulture.gr και στη Europeana διατίθενται εδώ.

Η διαδικασία σε εφτά βήματα

 1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος με συμπλήρωση της σχετικής φόρμας:

  Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 2. Μελέτη του περιεχομένου και της διαλειτουργικότητας του υλικού από την ομάδα του SearchCulture.gr
 3. Υπογραφή Μνημονίου Συνεισφοράς Δεδομένων
 4. Συσσώρευση των μεταδεδομένων και των εικόνων προεπισκόπησης από το ΕΚΤ
 5. Έλεγχος και εμπλουτισμός των μεταδεδομένων από το ΕΚΤ
 6. Διάθεση της συλλογής μέσω του SearchCulture.gr
 7. Διάθεση της συλλογής στη Europeana εφόσον το επιθυμεί ο φορέας

Για ερωτήσεις ή σχόλια στείλτε μας email στο searchculture@ekt.gr.