Ειδώλιο [Π 5708]
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
CC_BY_NC_NDΕιδώλιο [Π 5708]

Πήλινο ειδώλιο μικρού αγοριού «οκλάζοντος» τύπου που φορά πόλο στο κεφάλι. Προέρχεται από το σπήλαιο Αγροκηπίου.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Ειδώλια

Πηλός

Σπήλαιο Αγροκηπίου (Χανιά)
Χανιά

Βάθ.= 3,1 εκ.
Ύψος= 9 εκ.
Πλάτος = 6,5 εκ

390 π.Χ.
390 π.Χ. (EL)
300 π.Χ.
300 π.Χ. (EL)

2014-05-07
2014-05-07 (EL)
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el

http://hdl.handle.net/11412/p_5708_2d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)