Μόνωτο κύπελλο [Π 2376]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareΜόνωτο κύπελλο [Π 2376]

Μόνωτο κύπελλο, από πορτοκαλέρυθρο πηλό, με αμφικωνικό σώμα, επίπεδη βάση, ευθύ χείλος και λαβή ελλειπτικής διατομής, ελαφρά υπερυψωμένη πάνω από το χείλος. Το αγγείο προέρχεται από το Καστέλλι Χανίων και χρονολογείται στη Μεσομινωική ΙΒ περίοδο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Αγγεία-Σκεύη (EL)

Αγγείο (EL)
Ελληνοσουηδική ανασκαφή (GSE) (EL)
Κύπελλο (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Ύψος = 5,9 εκ.
Διάμετρος= 8,5 εκ.
Πλάτος= 10,5 εκ.

Χανιά (EL)
Καστέλι (Χανιά) (EL)

Μεσομινωική εποχή Ι Β (EL)

2014-05-09 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)