Πήλινη πινακίδα [ΚΗ 88]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareΠήλινη πινακίδα [ΚΗ 88]

Πήλινη, ορθογώνιου σχήματος πινακίδα, ενεπίγραφη με σημεία της Γραμμικής Α γραφής. Σε τμήμα της μίας πλευράς της πινακίδας διακρίνεται επιγραφή, η οποία αποτελείται από οκτώ σημεία, τρία από τα οποία αναγνωρίζονται ως σημεία της Γραμμικής Α γραφής. Πρόκειται για σημαντικό αρχείο καταγραφής κτηνοτροφικών και γεωργικών προϊόντων και αποτελεί σημαντική μαρτυρία για την κατανόηση του γραφειοκρατικού συστήματος και της οικονομίας της περιόδου. Το έκθεμα χρονολογείται στην ΥΜ ΙΒ περίοδο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Πινακίδες-Δισκία-Σφραγίσματα (EL)

Πήλινη πινακίδα (EL)
Γραμμική Α΄ (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Ύψος= 6 εκ.
Πλάτος= 4,6 εκ.
Πάχος= 0,7 εκ

Υστερομινωική εποχή Ι (EL)

2014-05-12 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)