Κύπελλο με προχοή [Λ 1053]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Κύπελλο με προχοή [Λ 1053]

ΤΚύπελλο με προχοή, κατασκευασμένο από μαύρο, τοπικό, πέτρωμα με φλεβώσεις. Έχει επίπεδη βάση, σώμα με κοιλόκυρτο περίγραμμα και οριζόντιο χείλος με πεπλατυσμένη προχοή. Το αγγείο προέρχεται από το σπήλαιο Πλατύβολα στα Χανιά και χρονολογείται στην Πρωτομινωική ΙΙΙ/ΜεσομινωικήΙ περίοδο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Αγγεία-Σκεύη (EL)

Αγγείο (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Διάμετρος = 7 εκ.
Μήκος= 9 εκ.
Ύψος = 5,5 εκ.

Χανιά (EL)
Σπήλαιο Πλατυβόλας (Χανιά) (EL)

Πρωτομινωική εποχή ΙΙΙ (EL)
Μεσομινωική εποχή Ι (EL)

2014-05-16 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)