Πήλινη κυλινδρική πυξίδα [Π 2000]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Πήλινη κυλινδρική πυξίδα [Π 2000]

Κυλινδρική, τριποδική πυξίδα -συμπληρωμένη κατά τόπους- με δύο κάθετες, αντιδιαμετρικά τοποθετημένες σωληνοειδείς, διάτρητες αποφύσεις στο σώμα, εν είδει λαβών. Στο άνω και κάτω τμήμα του, το σώμα κοσμείται με ομάδα εγχάρακτων, οριζόντιων, παράλληλων ταινιών, ενώ στο μέσον φέρει πλατιά ζώνη με εγχάρακτες, λοξές γραμμές και ιχθυάκανθα. Το αγγείο, το οποίο φέρει εξωτερικά στίλβωση, προέρχεται από το σπήλαιο Πλατύβολα στα Χανιά και χρονολογείται στην Πρωτομινωική ΙΙ περίοδο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Αγγεία-Σκεύη (EL)

Αγγείο (EL)
Πυξίδα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Ύψος= 13,8 εκ.
Διάμ.βάσης = 22,5 εκ.

Χανιά (EL)
Σπήλαιο Πλατυβόλας (Χανιά) (EL)

2300 π.Χ. (EL)
2600 π.Χ. (EL)
Πρωτομινωική εποχή ΙΙ (EL)

2014-05-19 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)