Πήλινο, γυναικείο ειδώλιο [Π 1311]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Πήλινο, γυναικείο ειδώλιο [Π 1311]

Πήλινο, γυναικείο ειδώλιο με τα χέρια τοποθετημένα ακριβώw κάτω από το στήθος το οποίο δηλώνεται πλαστικά. Τα μαλλιά της μορφής ανασύρονται στο πίσω μέρος της κεφαλής, όπου συγκρατούνται από ταινίες σε ημισφαιρικό κρώβυλο. Πλαστικά αποδίδονται η μύτη και τα μάτια ενώ γραπτά υποδηλώνονται τα φρύδια και το στόμα. Η ένδυση, που πιθανόν να υποδηλώνει ότι η μορφή φέρει ποδήρη χιτώνα, αποδίδεται με γραπτές, επιμήκεις, κατακόρυφες ταινίες τόσο στο πρόσθιο τμήμα του σώματος όσο και στην πίσω πλευρά καθώς και στα πλάγια, και με δύο οριζόντιες ταινίες στο ύψος των ώμων και των χεριών. Το ειδώλιο προέρχεται από ταφικό σύνολο στο οποίο είχε εναποτεθεί ως κτέρισμα.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Ειδώλια (EL)

Ειδώλιο (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Πλάτος = 7 εκ.
Ύψος = 11,5 εκ.

Νεκροταφείο (Χανιά) (EL)

1100 π.Χ. (EL)
Υστερομινωική εποχή (EL)
1400 π.Χ. (EL)

2014-06-12 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)