Ειδώλιο ταύρου [Π 9136]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Ειδώλιο ταύρου [Π 9136]

Πήλινο ειδώλιο, καθιστού ταύρου, κατασκευασμένο με μήτρα. Ο ταύρος αποδίδεται επάνω σε ελλειψοειδή, υπερυψωμένη βάση. Το σώμα, οι αρθρώσεις και τα πόδια με τις οπλές αποδίδονται με φυσιοκρατική πλαστικότητα, ενώ επιμέρους στοιχεία, όπως οι πτυχώσεις του δέρματος τονίζονται με εγχαράξεις. Η οπίσθια πλευρά είναι αδιαμόρφωτη, χειροποίητη, με κυκλική οπή όπτησης. Προέρχεται από το δυτικό νεκροταφείο της Απτέρας.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Ειδώλια (EL)

Πηλός

Ειδώλιο (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Ύψος = 10,2 εκ.
Πάχος = 6,7 εκ.
Πλάτος = 11 εκ.

Άπτερα (Χανιά) (EL)

1ος αι. π.Χ. (EL)
Ρωμαϊκοί χρόνοι (EL)
1ος αι. μ.Χ. (EL)

2014-06-12 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)