Αργυρός στατήρας Απτέρας [Ν 2590]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareΑργυρός στατήρας Απτέρας [Ν 2590]

Αργυρός στατήρας Απτέρας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Αρτέμιδος σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει διάδημα και ενώτια. Δεξιά σε κατακόρυφη διάταξη διακρίνεται η επιγραφή της εκδότριας αρχής Α-[ΠΤΑΡΑΙΩΝ], καθώς και η λέξη ΠΥΘΟΔΩΡΟΥ, που αναφέρεται σε όνομα καλλιτέχνη. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται πολεμιστής σε όρθια στάση μπροστά από μικρό δέντρο, στραμμένος προς τα αριστερά. Ο πολεμιστής φέρει κράνος, θώρακα, ασπίδα και δόρυ και έχει προτεταμένο το δεξί του χέρι προς την κατεύθυνση του δέντρου. Δεξιά από την μορφή, σε κατακόρυφη διάταξη, διακρίνεται η επιγραφή [ΠΤΟΛΙΟΙ]ΚΟΣ, που αναφέρεται πιθανόν στον μυθικό ήρωα και οικιστή της Απτέρας.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Νομίσματα (EL)

Άργυρος

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Άπτερα (Χανιά) (EL)

280 π.Χ. (EL)
300 π.Χ. (EL)
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)