Οπισθότμητη πρόχους [Π 2008]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Οπισθότμητη πρόχους [Π 2008]

Οπισθότμητη πρόχους με σφαιρικό σώμα. Χαρακτηριστικό σχήμα της Πρωτομινωικής ΙΙ περιόδου. Αποτελεί ένα από τα λίγα πρωιμότερα παραδείγματα του «ρυθμού Βασιλικής». Φέρει ερυθρή βαφή στο σώμα και έντριπτη διακόσμηση (ripple ware) στο χείλος. Χρονολογείται στην Πρωτομινωική ΙΙ περίοδο (2600-2300 π.Χ).

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Αγγεία-Σκεύη (EL)

Πηλός

Αγγείο (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Ύψος=15εκ.
Διάμετρος σώματος=12εκ.

Σπήλαιο Πλατυβόλας (Χανιά) (EL)

2300 π.Χ. (EL)
2600 π.Χ. (EL)
Πρωτομινωική εποχή ΙΙ (EL)

2014-04-25 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)