Αργυρή δραχμή Γόρτυνας [Ν 2617]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Αργυρή δραχμή Γόρτυνας [Ν 2617]

Αργυρή δραχμή Γόρτυνας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Διός σε κατατομή, στραμμένη προς τα αριστερά, που φέρει διάδημα. Στην οπίσθια όψη, εντός ακτινωτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται όρθιος γυμνός πολεμιστής, πιθανόν επώνυμος ήρωας, που κρατά ασπίδα και δόρυ. Δεξιά του σε κατακόρυφη διάταξη αναγράφεται η επιγραφή της εκδότριας αρχής ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ, ενώ πάνω από το αριστερό χέρι εικονίζεται στεφάνι.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Γόρτυνα (EL)

Τέλη 1ου αι. π.Χ. (EL)
Ύστερη Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)