Αργυρή δραχμή Γόρτυνας [Ν 2618]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Αργυρή δραχμή Γόρτυνας [Ν 2618]

Αργυρή δραχμή Γόρτυνας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Διός σε κατατομή, στραμμένη προς τα αριστερά, που φέρει διάδημα, κάτω από την οποία αναγράφεται το γράμμα Δ. Στην οπίσθια όψη, εντός στιγμωτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται ο Απόλλωνας καθισμένος σε βράχο κρατώντας φαρετρά και τόξο. Εκατέρωθεν του αναγράφεται η επιγραφή της εκδότριας αρχής ΓΟΡΤΥΝ-ΙΩΝ.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Γόρτυνα (EL)

Τέλη 1ου αι. π.Χ. (EL)
Ύστερη Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)