Αργυρή δραχμή Πολυρρήνιας [Ν 2690]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareΑργυρή δραχμή Πολυρρήνιας [Ν 2690]

Αργυρή δραχμή Πολυρρήνιας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, κεφαλή ταύρου κατενώπιον διακοσμημένη με ταινίες, περιμετρικά της οποίας διακρίνεται η επιγραφή της εκδότριας αρχής ΠΟΛ-ΥΡΗΝ-ΙΩΝ. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται αιχμή δόρατος πλαισιωμένη από την επιγραφή ΠΟΛΥ-ΡΗΝΙ.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Πολυρρήνια (EL)

270 π.Χ. (EL)
Μέση Ελληνιστική εποχή (EL)
300 π.Χ. (EL)
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)