Αργυρό διώβολο Πολυρρήνιας [Ν 2697]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareΑργυρό διώβολο Πολυρρήνιας [Ν 2697]

Αργυρό διώβολο Πολυρρήνιας. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται προτομή της Αρτέμιδος Δίκτυννας κατενώπιον η οποία φέρει στεφάνι, ενώτια και περιδέραιο, ενώ επάνω από τον δεξί ώμο της διακρίνονται φαρέτρα και τόξο. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται ο Απόλλων όρθιος ενδεδυμένος με χλαμύδα και κρατώντας τόξο στο αριστερό χέρι. Στο λυγισμένο αριστερό χέρι φέρει τόξο. Εκατέρωθεν του σε κατακόρυφη διάταξη διακρίνεται η επιγραφή της εκδότριας αρχής ΠΟΛΥΡΗ –ΝΙΩΝ.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Πολυρρήνια (EL)

2ος αι. π.Χ. (EL)
Μέση Ελληνιστική εποχή (EL)
Ύστερη Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)