Αργυρός στατήρας Χερσονήσου [Ν 2735]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


300 B.C. (EN)
Αργυρός στατήρας Χερσονήσου [Ν 2735]

Αργυρός στατήρας Χερσονήσου. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Αρτέμιδος σε κατατομή, στραμμένη προς τα αριστερά, που φέρει ενώτιο. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται ο Ηρακλής όρθιος, στραμμένος προς τα αριστερά. Στο αριστερό χέρι κρατά λεοντή και τόξο ενώ με το δεξί κραδαίνει ρόπαλο. Αριστερά του αναγράφεται το όνομα ΧΕΡΣΟ, η επιγραφή της εκδότριας αρχής.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Χερσόνησος (EL)

300 π.Χ. (EL)
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)