Αργυρό δίδραχμο [Ν 2739]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareΑργυρό δίδραχμο [Ν 2739]

Αργυρό δίδραχμο (ψευδοροδιακή κοπή Κρήτης). Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται Γοργόνειο, δεξιά του οποίου διακρίνεται μικρή κυκλική σφραγίδα με κεφαλή Νίκης σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά. Στην οπίσθια όψη, σε στιγμωτό κυκλικό πλαίσιο, απεικονίζεται ρόδο αριστερά από το οποίο διακρίνεται οκτάκτινο αστέρι. Πάνω από το άνθος αναγράφεται το όνομα ΓΟΡΓΟΣ, η επιγραφή της εκδότριας αρχής, ενώ εκατέρωθεν του διακρίνονται τα γράμματα Ρ-Ο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

200 π.Χ. (EL)
205 π.Χ. (EL)
Μέση Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)