Χάλκινο νόμισμα Αθήνας [Ν 2759]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Χάλκινο νόμισμα Αθήνας [Ν 2759]

Χάλκινο νόμισμα Αθήνας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται, εντός στικτού κύκλου, κεφαλή Αθηνάς σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει κράνος κορινθιακού τύπου. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται ο Δίας όρθιος, στραμμένος προς τα δεξιά, που φέρει κεραυνό στο δεξί χέρι. Εκατέρωθεν του διακρίνονται τα γράμματα Α-ΘΕ, η επιγραφή της εκδότριας αρχής.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Αθήνα (EL)

42 π.Χ. (EL)
39 π.Χ. (EL)
Ύστερη Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)