Χάλκινο νόμισμα [Ν 393]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Χάλκινο νόμισμα [Ν 393]

Χάλκινο νόμισμα αυτοκράτορα Αδριανού. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, προτομή του αυτοκράτορα Αδριανού σε κατατομή, στραμμένη προς τα αριστερά εκατέρωθεν της οποίας διακρίνεται επιγραφή με το όνομα του. Στην οπίσθια όψη, επίσης εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται όρθια η θέα Ίσιδα σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, κρατώντας σείστρο στο δεξί προτεταμένο χέρι. Εκατέρωθεν της διακρίνονται τα γράμματα Ι-Μ.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

134 μ.Χ. (EL)
Ρωμαϊκοί χρόνοι (EL)
133 μ.Χ. (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)