Αργυρό ημίδραχμο [Ν 177]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Αργυρό ημίδραχμο [Ν 177]

Αργυρό ημίδραχμο Βοιωτίας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται βοιωτική ασπίδα, η οποία αποτελεί το επίσημο έμβλημα των Βοιωτών και στην οπίσθια κάνθαρος. Δεξιά και στο κάτω μέρος του κανθάρου διακρίνονται γράμματα, πιθανόν επιγραφή της εκδότριας αρχής ενώ επάνω από αυτόν σε οριζόντια διάταξη ρόπαλο, που παραπέμπει στον Ηρακλή ο οποίος σύμφωνα με τη μυθολογία είχε γεννηθεί στη Θήβα.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Χανιά (EL)
Βοιωτία (EL)

4ος αι. π.Χ. (EL)
Ύστερη Κλασική εποχή (EL)
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)